Waarom past de muziek wel/niet bij de afbeelding?
 

Pas Op! Er wordt verwacht dat je een antwoord geeft waarbij je termen gebruikt uit de muziek. Dus niet! het beeld is rustig en de muziek ook. Het gaat erom op welke manier het met muzikale middelen wordt uitgebeeld. LUISTEREN DUS!

Voorbeelden:

Rustig wordt door een rustig ritme uitgebeeld of lange notenwaarden. Of er zitten veel rusten in!

Drukke afbeelding! kan worden uitgebeeld door het gebruik van insrumenten als dums, slagwerk, veel accenten, korte notenwaarden, afwisselend ritme, melodie met grote sprongen!

Soms wordt specifiek gevraagd naar tempo, dynamiek, melodie, ritme of klankkleur. Als er wordt gevraagd naar melodie, geef dan geen antwoord over het ritme.