Dynamiek

Dynamiek is het verschil tussen harde en zachte tonen. Hiervoor worden Italiaanse termen gebruikt. (Leer ze z.s.m. uit je hoofd)

pp - pianissimo = heel zacht

p - piano = zacht

mp - mezzo piano = matig zacht

mf - mezzo forte = matig hard

f - forte = hard/luid

ff - fortissimo = heel hard/luid

Cresc - Crescendo = van zacht naar hard (in popmuziek Fade in)

Decresc - Decrescendo = van hard naar zacht (in popmuziek Fade out)