Andere kunstvormen

Beeldende kunst

BV architectuur, beeldhouwkunst, grafische vormgeving, industriële vormgeving, mode en schilderkunst
Dans BV Klassiek ballet, Moderne dans en dans-trends zoals breakdance en streetdance.
Drama BV Toneel, soap
Film BV Speelfilm, Documentaire, TV-serie, Videokunst en Audiovisuele kunst.
Literatuur Tekst (beeld en/of woord)
De specificaties van de kunstvormen in de tweede kolom worden in het CSE niet actief bevraagd.
De kandidaat bekijkt hoe de verschillende kunstvormen samengaan en welke functie ze in het geheel
vervullen:
Wat dragen de toegepaste kunstvormen bij? Hoe ondersteunen ze? Wat is het effect van de specifieke manier waarop de verschillende kunstvormen samen gebruikt worden?
Functies kunnen bijvoorbeeld zijn: verhalende functie - functie ter decoratie/verfraaiing - functie ter ontspanning
-
Bijvoorbeeld:
Dans: de dans in een videoclip, waarin de dans een decoratieve functie heeft
Drama: de dramatische structuur in een musical om een verhaallijn weer te geven (verhalende functie).
Beeldende kunst: in een opera, waarin de beeldende kunst (het decor) bijvoorbeeld een decoratieve functie heeft.
Filmprojectie om de dramatische en emotionele impact te versterken.