Ritme
Meer oefeningen
Via Earz kan je nog even trainen. (wachtwoord tc18) Kies ritme level 2.
Soms wordt gevraagd welke notenwaarden een bepaald instrument (of instrumentengroep) speelt. Je kan dan kiezen uit hele, halve, kwart, achtste of zestiende noten. Je ziet dan een notenvoorbeeld staan en je moet horen welke notenwaarden er in de begeleiding worden gespeeld. Probeer zo snel mogelijk uit te vinden hoe lang één tel duurt en bereken om welke notenwaarde het gaat.

Hulpmiddel. Hoe korter een notenwaarde hoe ingewikkelder de noot er uitziet.

Hele noot is rondje

Halve noot is rondje met een stok. (omhoog of omlaag)

Kwart noot is ingekleurd (zwart) rondje met stok

Achtste noot is ingekleurd rondje met stok en een vlaggetje of waardestreep eraan.

Zestiende noot is ingekleurd rondje met stok en twee vlaggetjes of waardestrepen.

nw

en de rusten!!!rust

Bij een afterbeat wordt er steeds op de tweede en vierde tel gespeeld.
Als er één of meerdere tonen niet op de tel (puls) vallen spreek je van een syncope
Bij een swing ritme worden achtste noten huppelend gespeeld. De eerste achtste noot wordt wat langer en de tweede wat korter. De verhouding wordt dan ongeveer 2/3 en 1/3.
Overbinding
Ritmedictee